Intensivkurs


Dette kurset egner seg for hunder fra 8 mnd og oppover.
Formålet er her å bygge opp en god grunndressur
som er en forutsening for en god jakt og familiehund.
Her vil du også lære godt lederskap og riktig behandling
av hunden.

Dressuren vil bestå av følgende kommandoer:
- Sitt / Avstandsitt
- Dekk
- Kom
- Fot
- Apport

Føring av hund i fjellet og tamfugltrening inngår i dette kurset.
Kurset er tilrettelagt i helger og går over tre dager.

Fredag: 18.00 - 21.00  
Lørdag: 11.00 - 16.00  
Søndag: 11.00 - 16.00