Tamfugltrening    
     
Denne treningen foregår med duer som erstatningsfug og fasaner i voliære.

Målet med denne treningen er å få ro i oppflukt og befeste standinstinktet samt
forsterke lederskapet.


Denne treningen foregår kontrollert og sparer deg for mange treningsturer i fjellet.
En forutsening for et godt resultat er en god grunndressur.

Treningen foregår i små grupper eller individuelt etter avtale.
  image
  Duegården
image   image
Doffen i Stand   Duetrening